Marketing a design

ATRACT CONSULTING s.r.o. nabízí dlouhodobě svým klientům komplexní servis, který vychází z praktických i teoretických znalostí a dlouhodobých zkušeností, získaných úspěšnou realizací mnoha reklamních a marketingových projektů.  

Komplexní full servis v rozsahu nabízených služeb vychází z úzké spolupráce mezi výtvarníkem, grafikem, marketingovým odborníkem a našim klientem. Ve své práci se řídíme nejen tradičními postupy, ale využíváme i nové netradiční způsoby práce. Pro své klienty řešíme nejen krátkodobé reklamní akce, ale v souladu s celosvětovými trendy, poskytujeme nepřetržitý servis, u kterého nejlépe vynikne ekonomická efektivnost naší spolupráce.
 
Rozsah nabízených služeb:
- kompletní marketingový a komunikační servis (marketingové, propagační a komunikační strategie,   plánování)
- zpracování koncepce mediálních kampaní (návrhy mediálních plánů včetně vyhodnocení)
  public relations (informační články, rozhovory, návrhy sponzorských činností, překlady a odborné korektury)
- grafické studio (firemní manuály, grafické zpracování letáků, brožur, publikací, výročních zpráv,
  firemních profilů, inzerátů, plakátů)
- výstavní expozice (návrhy a realizace výstavních expozic včetně doprovodných akcí)
- konferenční servis (kongresy, konference, semináře, včetně doprovodného programu a servisu)
- protokolární činnost (firemní, kulturní a sportovní akce, recepce, rauty, včetně doprovodného programu a servisu)
- multimediální komunikace (webdesign, tvorba firemních CD prezentací, instruktážních filmů)
- 3D reklama (dárkové předměty všech úrovní včetně potisku a dárkového balení podle individuálních přání zákazníka)
- sales promotion a direct mailing